GİTAR

Gitar, parmak veya pena ile çalınan, sekiz şekline benzeyen, yan kısımları oval, sap üzerinde ses perdeleri olan, telli bir çalgı türüdür. Gitarlar genelde altı tellidir ve farklı çeşitlerdeki ağaç türlerinden yapılabilirler. Gitar neredeyse her türlü müzik türünde kullanılan bir müzik aletidir.

Gitarlar 4 temel gruba ayrılırlar:

– Klasik Gitar
– Akustik Gitar
– Elektrik Gitar
– Bas Gitar

Klasik Gitar: Klasik gitar, tüm gitar türlerinin atası olarak tanımlanabilir. Gitarın gövdesinin ortasında ses deliği denilen yuvarlak bir boşluk bulunur. Gitarın telleri titreştiğinde gövdenin içinde bulunan hava titreşir ve tek çıkış noktası olan bu yuvarlak boşluktan dışarı ses olarak geri çıkar. Klasik gitarda; kalın 3 tel, ipek üzerine sarılmış çelikten, ince 3 tel ise naylondan yapılmıştır. Genellikle parmak ile çalınır. Klasik gitarda sağ elin görevi daha fazladır. Sağ eli kullanarak gitarda çok farklı ritim ve harmonikler oluşturulabilir. Genelde klasik ve flamenko tarzı müziklerde kullanılır.

Akustik Gitar: Görünüş itibarıyla klasik gitarı andıran akustik gitarın gövdesi, klasik gitardan biraz daha şişman ve basıktır. Daha dar bir sapa ve çelikten yapılmış tellere sahip olması, akustik gitarın klasik gitarla arasındaki en büyük farktır. Tellerin çelikten olması, akustik gitarın klasik gitardan daha basınçlı gergin bir sapa sahip olmasını ve sesinin klasik gitardan daha sert ve temiz çıkmasını sağlar. Genellikle akustik gitarların en kalın 4 teli sarımlı çelik, diğer 2 teli ise sarımsız çeliktir. Akustik gitarlar genellikle penayla çalınır. Rock, Blues, ve Caz müzik türlerinde çok kullanılan bir gitar türüdür.

Elektrik Gitar: Elektro gitar çok basit bir tanımla tellerin titreşimini gövdesinde bulunan manyetikler sayesinde elektrik akımına çeviren ve bir amfi yardımıyla akımı yüksek seviyede sese dönüştürebilen gitar türüdür. Diğer gitarlarla elektro gitarların kısımları genel olarak aynıdır. Gövdesi klasik ve akustik gitarlarda olduğu gibi delikli ve kalın değildir. Masif ağaç kullanılarak imal edilirler.

Bas Gitar: Çalışma prensibi elektro gitara benzer. Fakat sesi normal gitarlardan 1 oktav kalındır. Bas gitar için portede “Fa” anahtarı kullanılır. Müziğin temel armonisini vermek asli görevidir. Ancak bu durum her eser için geçerli değildir. Yer yer solo enstrüman olarak da kullanılabilir.

Derslerimiz, bire bir öğretmen eşliğinde ve gerekli teçhizat hazır olarak yapılır. Klasik gitar için ayaklık, elektro gitar için amfi, bas gitar için amfi ve gerekli kırtasiye dökümanları Mavi Nota tarafından hazır tutulmaktadır.

Bir cevap yazın