KONSERVATUVAR SINAVLARINA HAZIRLIK

Konservatuvar sınavarı, eğitimini sanat okullarında tamamlamak isteyenlerin mutlaka girecekleri yetenek sınavlarıdır. Bu sınavlara girecek adayların konularında ve genel müzik kültürü üzerine bilgi sahibi olmaları beklenir. Adayın kendi yetenek ve eğilimlerini göz önünde bulundurarak yüksek öğrenimini müziğin hangi alanında (Müzik Eğitimi, çalgı eğitimi, ses eğitimi, müzikoloji, Türk müziği vb) sürdürmek istediğini belirlemesi gerekmektedir.

Konservatuvar sınavlarında;

– Ses kalitesi ve kullanabilme düzeyi
– Ezgisel Hafıza
– Ölçüleme ve ritim
– Tempo
– Solfej
– Enstrüman düzeyi
– Kompozisyon(opsiyonel)
– Mülakat(opsiyonel)

gibi temel beceri ve hafıza üzerine sorular sorulur.

Özel Yetenek Sınavlarının içeriği ve uygulanışı kurumdan kuruma farklılıklar göstermektedir.

Sınavlara hazırlık derslerimiz öğretmen ile bire bir olarak yapılır. Yukarıdaki belirtilen maddelere ait eğitim, egzersizler ve ödevler ile yoğun bir program altında ders işlenir.