SOLFEJ

Bir eserin notalarını “nota adlarıyla” okuyarak seslendirmeye solfej denir. Müzik eğitiminde son derece önemli bir yeri olan solfej çalışması şan başta olmak üzere tüm enstrümanlar için gereklidir. Solfej dersleri ile anahtarlar, ses aralıkları, ritimler, tonaliteler, tonalite değiştirme işaretleri, modlar ve daha bir çok müzikal terimi ve müzik dilinin yazımı öğrenilir. Bu sayede Eğitimi alınan enstrüman ve çalınacak eserler çok daha olay anlaşılırlar. Müzik dilinin öğrenilmesi sadece eserlerin icrası için değil aynı zamanda diğer müzisyenler ile müzikal bir dilde konuşabilmeyi de sağlar. Bu bilgiler sayesinde kağıt üzerindeki notalar gerçek seslere dönüştürülür.

Derslerimiz Öğretmen ile bire bir olarak yapılmaktadır. Gerekli olan kırtasiye malzemeleri Mavi Nota Müzik Akademisi tarafından sağlanacaktır.